Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

salato
23:16
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viacudoku cudoku
salato
23:14
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viapensieve pensieve

November 09 2018

salato
21:59
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viamysweetheartt mysweetheartt

November 08 2018

salato
21:30
salato
21:26
Miłość to obecność.
— znalezione

November 06 2018

salato
21:20
salato
21:13
9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
salato
21:12
2110 528e 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait
salato
21:12
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawakemeupx wakemeupx
salato
21:04
1679 a074 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

November 03 2018

salato
23:20
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaheavencanwait heavencanwait
salato
23:18
9211 f0ab 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
salato
23:11

November 02 2018

salato
20:30
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viablackheartgirl blackheartgirl

October 31 2018

20:37
6383 b29a 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viacatchdimoment catchdimoment
salato
20:32
3123 b0f6 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viadotkliwie dotkliwie
salato
20:32
1781 bee9 390
Reposted fromonlyman onlyman viadotkliwie dotkliwie
salato
20:30
8511 b42e 390
Reposted fromhare hare viadotkliwie dotkliwie

October 29 2018

salato
18:04
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
salato
18:03
5533 5701 390
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl