Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

salato
11:48
7145 7078 390
Reposted fromverronique verronique viawszystkodupa wszystkodupa
salato
11:47
7401 bfa7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
salato
11:44
3125 b5a6 390
Reposted fromnapiechote napiechote viawszystkodupa wszystkodupa
salato
11:42
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaheavencanwait heavencanwait

May 12 2019

salato
20:40
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
salato
20:39
4481 2450 390
salato
20:36
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viadotkliwie dotkliwie

May 11 2019

salato
11:35
7717 b6f7 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
salato
10:50
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia

May 10 2019

21:02
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
salato
20:50
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawakemeupx wakemeupx
salato
20:50
There are as many kinds of love, as there are hearts.
— Leo Tolstoy
Reposted fromjustonebullet justonebullet viawakemeupx wakemeupx

May 07 2019

salato
11:26
0816 a464 390
Reposted fromsoftboi softboi
salato
11:26
0817 13d9 390
Reposted fromsoftboi softboi

May 06 2019

salato
19:59
6855 80d3 390
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viadotkliwie dotkliwie
salato
19:59
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotkliwie dotkliwie
salato
19:58
9997 c73c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
salato
19:58
9272 9f57 390
Reposted fromRowena Rowena viaseleneskin seleneskin

May 04 2019

salato
22:57
8809 8b01 390
Reposted fromsoftboi softboi
salato
22:56
8811 0e73 390
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl