Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

salato
13:15
9083 373c 390

October 29 2014

salato
14:44
Jeżeli chcesz coś zrobić, zacznij teraz. Nie czekaj na jutro, na nowy dzień, początek przyszłego tygodnia czy kolejnego miesiąca. Żyjesz tu i teraz.
— vegelicious
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
salato
14:42
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted frommhsa mhsa viadusielecc dusielecc
salato
14:40
1846 48c9 390
and look at all the fucks I give!
Reposted fromnewperception newperception viaCarridwen Carridwen
salato
14:34
„Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne”.
— B. Hrabal
Reposted fromhwmc hwmc via9minutowa 9minutowa
salato
14:34

Gdyby ludzie robili tylko to, 
co wyglądało na możliwe, 
do dzisiaj siedzieli by w jaskiniach

— Stanisław Lem
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty

October 28 2014

salato
18:18
Nadzieja to narkotyk. Nadzieja to psychotrop. Nadzieje to środek pobudzający silniejszy niż kofeina, khat, yerba mate, kokaina, efedryna, erytropoetyna, speedball czy amfetamina.
— Bernard Minier, Krąg
Reposted frommefir mefir via9minutowa 9minutowa
salato
18:16
1302 9cc1 390
Reposted fromrafil rafil viayouuung youuung
salato
18:05
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— Ignacy Karpowicz - Gesty
Reposted fromakord akord viayouuung youuung
salato
18:05
“- Pamiętaj, nie dopytuj się o przyszłość, bo ta wiedza może zniszczyć ci teraźniejszość […]”
— Ars Dragonia – Joanna Jodełka
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty

October 23 2014

salato
09:03
7151 f145 390
Reposted fromVegelus Vegelus vianezzmusic nezzmusic
salato
08:56
4642 1fe7 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viakotfica kotfica

October 22 2014

salato
20:13
8849 e069 390
salato
11:52
5716 5719 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
salato
11:40
To nie była odwaga. Po prostu nie mogłam tego dłużej znieść.
— Lian Tanner – Muzeum złodziei

October 21 2014

salato
18:37
salato
18:36
9333 24b1 390
Reposted frompomsa pomsa viariseme riseme
salato
18:35
3821 5dc1 390
Reposted fromYukari Yukari viariseme riseme
salato
18:33
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
— muzułmanka, ścigana przez policję za przejście na chrześcijaństwo/ Szymon Hołownia- ,,Last minute"
Reposted fromaynis aynis viariseme riseme

October 20 2014

salato
21:05
6722 3b91 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl