Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

salato
19:32
1965 92df 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo

September 17 2019

salato
08:45
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaheavencanwait heavencanwait

September 14 2019

salato
16:58
8545 7e83 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

September 13 2019

salato
21:36
7954 6a7b 390
Reposted fromwentyl wentyl viahormeza hormeza
salato
21:30
5965 7eda 390
Reposted fromsoftboi softboi viaPawelS PawelS
salato
21:15
Reposted fromeglerion eglerion viaPawelS PawelS

September 12 2019

salato
20:54

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee vianiskowo niskowo
salato
20:53
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaPoranny Poranny
salato
20:51
7863 94fa 390
Reposted fromsoftboi softboi
salato
20:49
7973 335e 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
salato
20:40
...to wyobrażenie jest nie tylko fałszywe, lecz także niebezpieczne. Jakże łatwo można dać się zwieść, wierząc, że człowiek jest czymś więcej niż tylko człowiekiem.
— John Green – Papierowe miasta
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
salato
20:30
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaheavencanwait heavencanwait

August 27 2019

salato
22:47
6133 70ad 390
Reposted fromdailylife dailylife viaheavencanwait heavencanwait
salato
22:43
7447 7440 390
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
salato
19:58
Nie czekajcie z życiem do czasu, kiedy zaczniecie umierać.
— Tammy Robinson - "Twoje fotografie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo

August 13 2019

salato
20:55
0323 80e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

August 08 2019

salato
14:30
Zespoły napięć
salato
13:40
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaheroinee heroinee

August 07 2019

salato
20:34
O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
salato
20:25
0629 dfa1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl