Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

salato
20:52
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
salato
20:52
0856 1623 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
salato
20:51
Naucz się być z samym sobą, a będziesz umiał być z drugą osobą.
http://seeik.pl
Reposted fromstowarzyszenieseeik stowarzyszenieseeik vianutt nutt
salato
20:50
Nie robi się komuś nadziei wiedząc, że to ma termin ważności.
Reposted fromBrilliant Brilliant vianutt nutt
salato
20:49
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter vianutt nutt
20:49
8521 4670 390
salato
20:47
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAgnya Agnya
salato
20:47
"Nie mów jej, a pokaż jej.  
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa...   i niedotrzymane obietnice.
— Kobus
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

May 25 2018

salato
21:57
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
salato
21:54
0523 2d6f 390
Reposted fromnihuhu nihuhu viaMsChocolate MsChocolate
salato
21:53
5874 6fb5 390
Reposted fromursa-major ursa-major vianiskowo niskowo
salato
21:53
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
salato
21:52
Słyszałaś pewnie, czym się różni niebo od piekła. Podobno w piekle gotują doskonałą zupę, ale łyżki są tak długie, że nikomu nie udaje się dosięgnąć do ust. W niebie gotują tak samo dobrze i mają tak samo długie łyżki, tyle że ludzie w niebie wpadli na to, by się nawzajem karmić. Tylko tyle. Szczęście jest naprawdę bardzo proste. 
— Bóg nie jest automatem do kawy
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiskowo niskowo

May 24 2018

salato
20:41
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski

May 23 2018

salato
19:21
Nic nie zastąpi czasu spędzonego razem. Jak inaczej może pojawić się więź?
— Droga dzikiego serca
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie vianutt nutt
salato
19:19
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt
19:16
8455 f5ae 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 22 2018

22:59
22:49
3822 9825 390
Reposted fromSkydelan Skydelan via4777727772 4777727772

May 21 2018

salato
21:58
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl