Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

19:42
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

October 11 2018

salato
20:57
1100 47de 390
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/

October 06 2018

salato
10:25

October 05 2018

salato
21:06
6713 d234 390
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
salato
21:04
4062 d079 390

October 04 2018

salato
16:45

October 01 2018

salato
20:55
5344 04fc 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viablackheartgirl blackheartgirl

September 30 2018

salato
21:12
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

September 29 2018

salato
18:52
3110 23c1 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viagdziejestola gdziejestola
salato
18:36
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viaheavencanwait heavencanwait
salato
18:35
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
salato
18:34

September 26 2018

salato
21:34
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
salato
19:19
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
salato
18:52
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 25 2018

salato
20:33
9179 4fc4 390
Reposted fromclitoris clitoris viaolls503 olls503
salato
20:20
Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for it becomes your destiny.
— Lao Tzu
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

September 24 2018

salato
21:08
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl

September 22 2018

salato
23:42
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
salato
16:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl