Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

salato
08:33
Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwick - Mała apokalipsa.
Reposted fromnutt nutt

March 21 2018

salato
12:13
7753 7766 390
salato
12:03
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
salato
12:02

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 19 2018

salato
22:50
5004 e636 390
Reposted fromflesz flesz viaMsChocolate MsChocolate
salato
18:59
3521 fd0e 390
Reposted from777727772 777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 18 2018

salato
22:43
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
salato
19:30
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
19:30
salato
19:27
Popatrzyła na mnie zdziwiona, i ja nagle i najzupełniej nieoczekiwanie zrozumiałem, że przez całe życie kochałem właśnie tę kobietę.
— też mógłbyś to zrozumieć w końcu
salato
19:24
0887 9583 390
salato
19:17
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
salato
19:14
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vianiskowo niskowo

March 17 2018

salato
22:55
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaaggape aggape
salato
22:53
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaggape aggape
salato
22:53
Jeśli nie ma wyjścia, trzeba je stworzyć. Nie można pozwalać, by świat po prostu Nam się przydarzał.
— Ann Brashares - Nigdy i na zawsze
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaggape aggape
salato
22:52
Pewność siebie to uczucie, a nie logiczna konkluzja, 
do której dochodzi się po analizie danych
— Daniel Kahneman
Reposted fromavooid avooid viaaggape aggape
salato
19:46
0768 a459 390
Reposted fromnutt nutt
salato
19:10
Trzeba natychmiast żyć. Jest później niż się wydaje.
salato
19:06
4430 87ca 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl