Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

salato
20:04
9734 7a78 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
salato
19:53
5084 c303 390
Reposted frommrrru mrrru vianiskowo niskowo
salato
19:48
salato
19:48
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola

July 16 2019

salato
20:52
9931 b3dc 390
Reposted fromhagis hagis viafreska freska
salato
20:50
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viayox yox
salato
20:38
Reposted fromszszsz szszsz vianiskowo niskowo

July 15 2019

salato
21:11
1049 b4ff 390
Lepiej...
salato
21:08
20:17
salato
13:56
7717 b6f7 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
salato
13:54
salato
13:53
Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość,  a jakość jest luksusem w życiu. 
— Walkiewicz

July 13 2019

salato
21:11
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianiskowo niskowo
salato
21:06
9022 5fab 390
Reposted fromsoftboi softboi
salato
21:05
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamysweetheartt mysweetheartt

July 12 2019

salato
20:38
8920 6639 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

July 11 2019

salato
22:10
Don't feel sad because someone gave up on you. Feel sad for them because they gave up on someone who would've never given up on them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

July 09 2019

20:25
we want god / to appear as an ambulance
Irène Mathieu, from “g as in god,”  Orogeny (via lifeinpoetry)
Reposted fromlafuene lafuene viaseleneskin seleneskin
salato
20:20
8568 1a97 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl