Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2019

salato
22:07
I survived because the fire inside me burned brightner that the fire around me

November 09 2019

salato
23:13
2827 c0c6 390
Reposted fromemsik emsik viascorpix scorpix
salato
23:10
5410 cb46 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
salato
22:55
salato
22:55
0821 6c81 390
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix

November 05 2019

salato
23:21
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

October 28 2019

salato
22:04
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
salato
21:58
7305 84d5 390
Reposted fromsarazation sarazation viascorpix scorpix
salato
21:55
9186 7288 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vianiskowo niskowo

October 26 2019

salato
11:37
0432 a144 390
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
salato
11:35
5894 b33c 390
Rupi Kaur
Reposted frommaybeyou maybeyou viaheavencanwait heavencanwait
salato
09:59
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viaheavencanwait heavencanwait

October 24 2019

salato
21:12
6031 dbd7 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianutt nutt
salato
21:10
9800 407b 390

October 23 2019

salato
16:04

October 22 2019

salato
21:38
5377 55a1 390
Reposted fromxanth xanth viawszystkodupa wszystkodupa
salato
21:36
6156 9f07 390
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
salato
21:32
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viawszystkodupa wszystkodupa
salato
21:28
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
salato
21:27
6710 53a7 390
Jonasz Kofta
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl