Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

salato
07:24
6962 a727 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vianutt nutt

February 21 2019

23:55
5247 036e 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascorpix scorpix

February 20 2019

salato
22:55
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viascorpix scorpix
salato
22:54
6806 31d1 390
salato
22:51
0438 beb7 390
Reposted fromsoftboi softboi viacorvax corvax

February 19 2019

salato
23:35
salato
23:16
2847 b148 390
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl

February 16 2019

15:47
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viamglistyporanek mglistyporanek

February 14 2019

salato
00:09
7375 44ae 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
salato
00:08

February 13 2019

salato
23:55
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viakarolinnaa karolinnaa
salato
23:55
Czas bywa przerażający, kiedy zwraca się na niego uwagę.
— S. R. Masters
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarolinnaa karolinnaa
salato
23:54
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt
salato
23:54
6498 0ce7 390
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
salato
23:51

Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem..

— Kazimierz Przerwa- Tetmajer
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianutt nutt
salato
22:15
6173 c238 390
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
salato
21:56
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie
salato
10:49
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja vianutt nutt

February 12 2019

17:59
9014 0394 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viascorpix scorpix

February 02 2019

salato
14:51
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl