Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

salato
21:47
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viaoutoflove outoflove
salato
21:46
3118 2cd8 390
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny

August 05 2018

22:55
salato
14:38
5033 0e90 390
Reposted fromnalezycie nalezycie viablackheartgirl blackheartgirl
salato
14:37
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 03 2018

salato
22:55
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove

August 02 2018

salato
01:01
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve viablackheartgirl blackheartgirl
salato
00:53
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
salato
00:33
1985 89f2 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

July 31 2018

salato
23:08
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianutt nutt

July 29 2018

salato
21:35
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
salato
21:33
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viauciekam uciekam
salato
21:30
5237 452c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaindigestible indigestible
salato
21:27
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBloodEve BloodEve
salato
21:08

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
salato
21:06
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
salato
20:52

Stary Indianin rzekł swojemu wnukowi: "Moje dziecko, w każdym z nas toczy się bitwa pomiędzy dwoma wilkami. Jeden jest złem. To złość, chciwość, uraza, poniżanie, kłamstwa i ego. Drugi jest dobrem. To radość, pokój, miłość, nadzieja, pokora, życzliwość i prawda."

Chłopiec pomyślał nad tym i zapytał: "Dziadku, który wilk zwycięża?"

Stary człowiek cicho odpowiedział: "Ten, którego karmisz."

— stara, indiańska przypowieść.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
salato
20:41
Nigdy nie rezygnuj z tego, co kochasz. Kochaj to mocno i choćby na przekór. Czyń tak, aby to była miłość szczęśliwa. Nie wmawiaj sobie, że nie potrafisz albo że szczęście nie ma sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaseleneskin seleneskin
salato
20:37
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
salato
20:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl